ร่วมงานกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกิจกรรม SET Social Impact Roundtable


นายอภิชาติ จันทร์ทองแท้ CEO และกรรมการผู้จัดการ HischoolThailand ได้เข้าร่วมงานกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกิจกรรม “SET Social Impact Roundtable” เพื่อเป็นเวทีระดมความคิดเห็นจากบริษัทจดทะเบียน SE และองค์กรพันธมิตร รวมถึงการร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อสนับสนุนและพัฒนา SE พร้อมสร้างผลลัพธ์ที่ดีทางสังคมอย่างยั่งยืน โดยมี คุณดั่งใจถวิล อนันตชัย นายกสมาคมวิจัยการตลาดแห่งประเทศไทย ร่วมให้ข้อมูลทิศทางการลงทุนเพื่อสังคม และคุณนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ข้อมูลผลลัพธ์ทางสังคมจากการดำเนินงานภายใต้โครงการ SET Social Impact เมื่อปีที่ผ่านมา และนำไปสู่การขยายผลในปี 2562 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

 CR : ภาพประกอบจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย