ต้อนรับผู้บริหาร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK)

เมื่อเร็วๆนี้ Hischool ธุรกิจเพื่อสังคมของจังหวัดสมุทรสาคร  และประธานหอการค้า ประธานสภาอุตสาหกรรมสมุทรสาคร นำทีมนักธุรกิจของจังหวัด ให้การต้อนรับและรับประทานอาหารร่วมกันกับผู้บริหาร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK)นำโดยนายมงคล ลีลาธรรม  กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารของสาขาสมุทรสาครและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ของทางธนาคารในการตอบสนองสินเชื่อตามนโยบายภาครัฐแก่ผู้ประกอบการในการสนับสนุนสินเชื่อให้กับนักธุรกิจ ณ ห้องอาหาร โอมาอิชิ