ออกบูธแนะนำสินค้าในงานThailand Social Enterprise The way Forward


เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ผู้บริหารและทีมงาน Hischool ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร SE และโครงการ SET Social Impact โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้รับเชิญร่วมออกบูธ แนะนำสินค้า ในงาน “Thailand Social Enterprise The way Forward" ที่จัดขึ้นเพื่อร่วมส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจเพื่อสังคม เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนในสังคมไทย ณ ห้องประชุม Time Zone โรงแรม Aetas ซอยร่วมฤดี กรุงเทพมหานคร