มอบทุนการศึกษาพร้อมอุปกรณ์


เมื่อวันศุกร์ที่  5  ตุลาคม 2561 นายอภิชาติ จันทร์ทองแท้  ผู้บริหาร Hischool ร่วมกับคณะนักศึกษาหลักสูตร "ขุมทรัพย์อาเซียนนักบริหารรุ่นใหม่ยุคดิจิตอลระดับสูง รุ่นที่ 2"  นำโดย นายภานุ เหลืองรุ่งโรจน์ ประธานรุ่น และครอบครัว คุณเกียรติศักดิ์ กัลยาสิริวัฒน์   ได้ร่วมกันนำทุนการศึกษาพร้อมอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ที่รวบรวมมาจากนักศึกษาของรุ่น เพื่อกิจกรรม CSR ของหลักสูตร มูลค่ากว่า หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท เพื่อใช้ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และเป็นอุปกรณ์สำนักงานสำหรับสร้างสื่อการสอนของคณะครู  พร้อมแจกอุปกรณ์การเรียน และเลี้ยงอาหารเย็นแก่น้องๆ นักเรียน และคณะครู ณ โรงเรียนวัดคลองโคน โดยมีท่านผู้อำนวยการ  ปุณฑริกา นิลพัฒน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ  โดยตลอดปี HischoolThailand. ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ของจังหวัดสมุทรสาครได้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานงาน และจัดหาทุนสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ตามวิสัยทัศน์ของ hischool ที่มุ่งส่งเสริม พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดสมุทรสาคร และใกล้เคียง ให้ทัดเทียมและเพิ่มคุณค่าชีวิต สร้างโอกาสแก่นักเรียนทุกๆ คนในจังหวัดอย่างยั่งยืน