มอบทุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวันโรงเรียนวัดวังน้ำวน (รอดพิทยาคม)

เมื่อวันอังคารที่ 18 กันยายน 2562 ผู้บริหาร Hischool ร่วมกับประธานกลุ่มนักศึกษา และคณะจากสถาบันพระปกเกล้า ปศส. รุ่น 15 นำทุนการศึกษาที่มาจากรายได้การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ hischool และเงินจากนักศึกษาของรุ่นเพื่อกิจกรรม CSR ของสถาบันพระปกเกล้ารุ่น 15 มูลค่ากว่า 200,000 บาทเพื่อใช้ในการจัดสร้างห้องพยาบาล พร้อมแจกอุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน และเลี้ยงอาหารเที่ยง แก่น้องๆ นักเรียน และคณะครู ณ โรงเรียนวัดวังน้ำวน (รอดพิทยาคม) จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กตามวิสัยทัศน์ของ hischool ที่มุ่งส่งเสริม พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดสมุทรสาคร ให้ทัดเทียมและเพิ่มคุณค่าชีวิต สร้างโอกาสแก่นักเรียนทุกๆ คนในจังหวัดอย่างยั่งยืน