นำเสนอแผนธุรกิจของ Hischool ในงาน SET Social Impact Gym 2018 : Six Pack Day


คณะผู้บริหาร Hischool และทีมงาน ใคร่ขอขอบพระคุณ ท่าน ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คุณนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คุณลดาวัลย์ กันทวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเพื่อสังคม และทีมงานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกท่าน และบุคคลสำคัญ โค้ชฉุ่ย คุณพิศาล รัชกิจประการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ AMA และอีก 25 โค้ชอาสาผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่ให้โอกาสกับHischoolThailand.ได้นำเสนอแผนธุรกิจของ Hischool ในงาน SET Social Impact Gym 2018 : Six Pack Day บนเวทีนำเสนอแผนธุรกิจของ 19 SE ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การทำธุรกิจอย่างเข้มข้นจากโค้ชตลอด 4 เดือนที่ผ่านมา เพื่อสร้างโอกาสการต่อยอดทางธุรกิจ พร้อมขยายผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์ ร่วมสร้างพันธมิตรและคู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อการพัฒนาธุรกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

ในงานมีผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลาดหลักทรัพย์ mai พร้อมด้วย ผู้บริหารจากหน่วยงานพันธมิตร บริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ สื่อมวลชนและผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะอย่างหลากหลาย ทั้งนี้ ในงานมีการออกบูธแสดงสินค้าและบริการ ซึ่งผู้ร่วมงานให้ความสนใจ และพร้อมร่วมต่อยอดธุรกิจ เพื่อขยายผลลัพธ์ทางสังคมแบบทวีคูณอีกหลายรายการ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.hischoolthailand.com