Hi School สตาร์ตอัพเพื่อสังคม รายแรกของไทยคุณอภิชาติ เผยว่า จากประสบการณ์ในการช่วยเหลือสังคม และปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งนายกสมาคมอนุบาลของจังหวัดสมุทรสาคร ทำให้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในแง่ของการระดมทุนเพื่อโรงเรียนขนาดเล็กที่เป็นไปได้ยากมาก รวมทั้งได้รับแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่จากในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงทุ่มเทเพื่อพสกนิกรชาวไทยอย่างมากจนหาที่สุดมิได้ ทำให้อยากริเริ่มที่จะทำอะไรเพื่อสังคมและเพื่อคนไทยอย่างจริงจัง จึงได้เริ่มการระดมทุน ระดมสมอง ก่อนเกิด Hi School สตาร์ตอัพในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคม รายแรกของประเทศไทย

Hi School สตาร์ตอัพในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคม รายแรกของประเทศไทย นั้นจะครอบคลุมเชื่อมโยงระดับประเทศ ผ่านความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่มีความเชื่อเรื่องการสร้างคุณค่าด้วยการแบ่งปันและการให้ โดยขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี Application และ Online platform ต่างๆ ในการสร้างช่องทางการตลาด เพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยผลกำไรส่วนหนึ่งที่ได้จากการดำเนินธุรกิจจะถูกนำกลับไปสู่สังคม เพื่อการพัฒนาด้านการศึกษาและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวความคิดของวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ส่งเสริมธุรกิจให้เติบโต ควบคู่กับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมในเวลาเดียวกัน

ส่วนบริการจาก Hi School เป็นบริการนำส่งอาหารภายในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียง ที่เพิ่มแนวคิดการเชื่อมโยงเครือข่าย SE ตั้งแต่การช่วยสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร และชุมชนในจังหวัดสมุทรสาคร ด้วยการเป็นตัวกลางรวบรวมสั่งซื้อวัตถุดิบจากกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด นำส่งมาเป็นวัตถุดิบให้ร้านค้าในเครือข่าย ที่จะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรของจังหวัด ทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางการขายสินค้าการเกษตรส่งถึงมือผู้บริโภคและร้านค้าโดยไม่ผ่านคนกลาง นอกเหนือจากการบริการส่งอาหารถึงบ้านหรือที่ทำงาน

จุดสำคัญคือ ร้านค้าที่ใช้บริการ Hi School จะต้องเลือกใช้วัตถุดิบหลักจากกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด อย่างน้อย 2 รายการ ในการทำเมนูอาหารของร้าน

 

 

นอกจากการสร้างรายได้ให้ชุมชนและร้านค้าในเครือข่ายแล้ว Hi School ยังได้นำส่วนแบ่งจากรายได้ 5 – 10% จากยอดขายหลังหักค่าใช้จ่ายต่อเดือน โอนผ่านบัญชีกลางแบบอัตโนมัติเพื่อสนับสนุนภาคการศึกษาให้กับกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 24 แห่ง อีกทั้ง Hi School ยังได้จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อระดมทุน ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำสติ๊กเกอร์ไลน์เพื่อรับบริจาค การรวบรวมทุนการศึกษา และการมอบสิ่งของที่ได้รับบริจาคจากลูกค้าของ Hi School ให้กับโรงเรียนในเครือข่ายเป็นประจำอีกด้วย

 ขอบคุณข้อมูลจากจาก เส้นทางเศรษฐีออนไลน์