กำไรและสังคมเดินคู่กันไปอย่างไร เมื่อรักจะทำธุรกิจที่มีหัวใจ

ธุรกิจเพื่อสังคมคืออะไร เราคงเคยได้ยินคำนี้มานานแล้ว แต่ยังไม่กระจ่างชัดในบางมุมว่าธุรกิจเพื่อสังคมต่างจากธุรกิจทั่วไปอย่างไร แล้วการบริหารรายได้กับการกระจายประโยชน์เพื่อสังคมนั้นจะเป็นไปได้จริง และยั่งยืนได้อย่างไร Tcdc Social Club ครั้งที่ 21 ในหัวข้อ Social Enterprise จึงชวนวิทยากรที่ทำธุรกิจเพื่อสังคมในสายต่างๆ ทั้งเกษตร อาหาร ภูมิสถาปัตย์ และการท่องเที่ยว มาเล่าถึงสิ่งที่พวกเขาทำกับผู้เข้าร่วมเสวนา ซึ่งมีที่มาหลากหลาย แต่ความสนใจไม่ต่างกันที่อยากจะเปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคมให้กว้างขึ้น เผื่อว่าในอนาคต ใครคนใดคนหนึ่งในที่นี้อาจลุกขึ้นมาเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมบ้างเหมือนกัน

Hi School ธุรกิจส่งอาหาร กำไรสู่โรงเรียน

แรงบันดาลใจของคุณอภิชาติ จันทร์ทองแท้ คือชีวิตเกิดมาแล้วเราจะทำอะไรเพื่อคนอื่นได้บ้าง หลังจากที่ทำธุรกิจมาจนประสบความสำเร็จแล้ว และฉุกคิดได้เมื่อในหลวงรัชกาลที่ 9 สวรรคต จึงคิดทำธุรกิจเพื่อช่วยสังคม อาศัยทักษะและเครือข่ายของตัวเองที่มีอยู่ เฉพาะในพื้นที่จ.สมุทรสาครเป็นหลัก

โมเดลธุรกิจที่เขาตั้งใจจะทำจากนี้ไปคือ
1. สังคมดี
2. สิ่งแวดล้อมดีขึ้น
3. ตัวเองต้องมีกำไรด้วยธุรกิจเพื่อสังคมจึงเป็นคำตอบ เพราะสามารถทำกำไรได้ด้วยตัวเอง รับความช่วยเหลือจากคนอื่นก็ได้ และแบ่งปันไปสู่สังคม เป้าหมายเพื่อสังคมบวกกับทักษะการทำธุรกิจเดิม ทำให้เขาเริ่มต้นอย่างเป็นขั้นตอน


แอพพลิเคชั่น Hi School คือแพลตฟอร์มการสร้างงานในจังหวัด เพื่อปันกำไรไปช่วยเหลือโรงเรียนเล็กๆ ในสมุทรสาคร โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่บริการรับสั่งและส่งอาหาร แต่ในกระบวนการนี้ได้ช่วยสร้างงานให้กับทั้งร้านค้า เกษตรกร วินมอเตอร์ไซค์

โดยคัดเลือกร้านอาหาร 10 ร้านอร่อยลูกค้าเยอะ โดยเฉพาะพักกลางวัน หลายคนอยากไปทาน แต่ไม่มีเวลา สิ่งที่ Hi School ทำคือเปิดให้สั่งอาหารผ่านแอพ และปิดรับออร์เดอร์ก่อน 10 โมงเช้า ร้านอาหารซึ่งมีช่วงว่างก่อนเที่ยงก็จะทำอาหารรอไว้ใส่กล่อง Hi School จากนั้น 11.30 น. วินมอเตอร์ไซค์ก็จะมารับกล่องอาหารไปส่งตามโรงงานต่างๆ


สามารถเพิ่มยอดขายให้ร้าน 30 - 40 % ทำให้วินมีรายได้เพิ่มขึ้นในช่วงว่างหลังจากผ่านช่วงพีคยามเช้าก่อนเข้างานไปแล้ว นอกจากอาหารยังสามารถสั่งสินค้าเกษตรผ่านแอพได้อีก ท้ายที่สุดแล้วกำไรต่อวัน หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วจะส่งไปยังโรงเรียนเล็กๆ รอบจังหวัด

ปัจจุบันมีออเดอร์ราว  230 - 250 ออเดอร์ต่อวันในอนาคตก็จะเพิ่มไลน์อาหารคลีน อาหารเพื่อสุขภาพ ขนม ของว่าง ฯลฯ แอพฯ นี้ยังจะเหมาะกับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต ที่สามารถสั่งอาหารผ่านแอพฯ ได้สะดวก

CR: https://www.tcdcconnect.com/content/12891/